Yhteystiedot

Fyspiste
Saksalanraitti 4
50170 Mikkeli

Puh. 040 186 0202
posti@fyspiste.fi

Y-tunnus: 2255324-7

Saksalanraitti 4, Mikkeli

Sinä 30 - 55 v ruuhkavuosi ihminen

 • Niskakipua?
 • Vaivaako hiirikäsi ?
 • Selkäsi väsyy ?

Fysioterapiasarjan saat myös ilman lähetettä!

Ikäihmisen fysioterapia Mikkelissä !

Fysioterapian voit aloittaa välittömästi myös ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapeutin tapaamisen ja fysioterapia-ajan voit saada lähes aina jo samalle päivälle. Erityisesti muistisairaan henkilökohtainen fysioterapia on hyvä aloittaa mahdollisimman varhain, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenee merkittävästi. Kun kuntoutus ja seuranta aloitetaan heti, voidaan muistisairaan toimintakyvyn heikkenemistä hidastaa ja hyvinvointiin vaikuttaa pitkäjänteisesti.  

Fysioterapiakäyntien sisältö
Fysioterapia aloitetaan aina yksilöllisellä arviolla, joka tehdään ensikäynnillä. Ensikäynnille varataan yleensä 60 minuutin aika, jotta toimintakykymittauksille, 
kuntoutussuunnitelman laatimiselle ja tutustumiselle on riittävästi aikaa. Jos asiakkaalla on lähete, pohjaamme keskustelut ja suunnitelmat lääkärin asettamiin fysioterapian tavoitteisiin. 
Sovimme asiakkaan kanssa yksilölliset, merkitykselliset ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet, jota kohden työskentelemme yhdessä. Seuraamme fysioterapian vaikuttavuutta sekä fysioterapia- ja 
kuntoutumissuunnitelman toteutumista. Tarvittaessa päivitämme suunnitelmaa vastaamaan tarkemmin henkilökohtaisia tavoitteita.

 fysioterapia  pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, 
kuten manuaalista käsittelyä tai fysikaalisia hoitoja. Fysioterapeutti toimii valmentajana sekä erityisesti muistisairaiden kanssa harjoitteiden käynnistäjänä ja kannustajana.

 Fysioterapian hyödyt
Kokonaisvaltainen, geriatrinen fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä ikäihmisillä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. 
Fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet. Syitä heikentymiselle voivat olla muun muassa:

Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat
Leikkaukset
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Aivoverenkierron häiriöt
Muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt
Etenevät neurologiset sairaudet
Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet


 
Näissä tilanteissa kuntouttavan fysioterapian ja liikunnan konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja
lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä
kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta
parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä
vähentyneet käytösoireet muistisairailla
lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille
Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun fysioterapia on säännöllistä, pitkäkestoista, tavoitteellista ja nousujohteista.

 • tasapainoharjoituksia
 • lihasvoima- liikkuvuusharjoituksia
 • hierontaa
 • kipua lievittäviä hoitoja fysikaalisia hoitoja ( lLymphaTOUCH  ämpö- ja kylmähoidot, sähköhoidot, akupunktio)
 • kävelyharjoituksia
 • muisti- ja kongnitioharjoituksia
 • ulkoilua

Ikäihmisen kivuttomat jalat

7x fysioterapiasarja

 • Haastattelu + alaraajatutkimus
 • Tasapainotesti 
 • Hieronta +Lymphatouch-hoito  

VAHVISTA RAKENNA

KROPASTA VAHVA !

YLLÄPIDÄ HELPOSTI

MAKSAA

SE LEIKKAUSKIN 

JA 

PALJON !!

EI LÄHETE

0401860202

Kysy – me vastaamme!

55+

TUTKIMUS

KIVUNHOITO

OHJEET

SEURANTA JA

PÄIVITYS

 040 186 02 02 

kerro soittaessasi mistä löysit

EI LÄHETE

Suosittele meitä

Alaraajatutkimus ikäihmiselle + LymphaTOUCH-hoito

52 €