Soita 040 186 0202 ja varaa aikasi!

Yhteystiedot

Fyspiste
Saksalanraitti 4
50170 MIKKELI

Puh. 040 186 0202
jarmoforselius@gmail.com

Y-tunnus: 2255324-7

Katso hinnastomme

IÄKKÄÄLLE IHMISELLE ARKEA TUKEVAA AKTIIVISTA FYSIOTERAPIAA SAA LÄHETTEELLÄ JA ILMAN ! 

Ikäihmisen fysioterapia Mikkeli

60+ ARJEN TOIMINTAKYKY PARANTAVA FYSIOTERAPIA


 • Haastattelu + tutkimus
 • Omat ohjeet 
 • LymphaTOUC

Arkikuntoutus auttaa pärjäämään kotona. 

Tunnen senioreiden maailmaa ja auttavat jokaista hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Arvostan ikää ja elämänkokemusta, jokainen on tärkeä henkilö. Harjoittelu voi tapahtua

yksilöllisesti meillä toimipisteessä .
Riittävä liikuntakyky laajentaa elämänpiiriä. Käveleminen tukee myös muistia. Jo kerran viikossa tapahtuvalla harjoittelulla saadaan hyviä tuloksia. Ikääntyessä kävely hidastuu ja tasapaino heikkenee, koska lihasvoima ja -massa vähenevät. Lihasvoima ja lihasmassa lisääntyvät harjoittelemalla. Kerta viikossakin auttaa.
Lääkärin kirjoittamalla fysioterapialähetteellä saat hinnoista Kelan korvauksen. Fysioterapiaa voit antaa myös lahjaksi läheisillesi.


Fysioterapian voit aloittaa välittömästi myös ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapeutin tapaamisen ja fysioterapia-ajan voit saada lähes aina jo samalle päivälle. Erityisesti muistisairaan henkilökohtainen fysioterapia on hyvä aloittaa mahdollisimman varhain, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenee merkittävästi. Kun kuntoutus ja seuranta aloitetaan heti, voidaan muistisairaan toimintakyvyn heikkenemistä hidastaa ja hyvinvointiin vaikuttaa pitkäjänteisesti.  

Fysioterapiakäyntien sisältö
Fysioterapia aloitetaan aina yksilöllisellä arviolla, joka tehdään ensikäynnillä. Ensikäynnille varataan yleensä 60 minuutin aika, jotta toimintakykymittauksille, 
kuntoutussuunnitelman laatimiselle ja tutustumiselle on riittävästi aikaa. Jos asiakkaalla on lähete, pohjaamme keskustelut ja suunnitelmat lääkärin asettamiin fysioterapian tavoitteisiin. 
Sovimme asiakkaan kanssa yksilölliset, merkitykselliset ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet, jota kohden työskentelemme yhdessä. Seuraamme fysioterapian vaikuttavuutta sekä fysioterapia- ja  kuntoutumissuunnitelman toteutumista. Tarvittaessa päivitämme suunnitelmaa vastaamaan tarkemmin henkilökohtaisia tavoitteita.

 fysioterapia  pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, 
kuten manuaalista käsittelyä tai fysikaalisia hoitoja. Fysioterapeutti toimii valmentajana sekä erityisesti muistisairaiden kanssa harjoitteiden käynnistäjänä ja kannustajana.

 Fysioterapian hyödyt
Kokonaisvaltainen, geriatrinen fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä ikäihmisillä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. 
Fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet. Syitä heikentymiselle voivat olla muun muassa:

Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat
Leikkaukset
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Aivoverenkierron häiriöt
Muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt
Etenevät neurologiset sairaudet
Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet


 
Näissä tilanteissa kuntouttavan fysioterapian ja liikunnan konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja
lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä
kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta
parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä
vähentyneet käytösoireet muistisairailla
lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille
Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun fysioterapia on säännöllistä, pitkäkestoista, tavoitteellista ja nousujohteista.

 • tasapainoharjoituksia
 • lihasvoima- liikkuvuusharjoituksia
 • hierontaa
 • kipua lievittäviä hoitoja fysikaalisia hoitoja ( lLymphaTOUCH  ämpö- ja kylmähoidot, sähköhoidot, akupunktio)
 • kävelyharjoituksia
 • muisti- ja kongnitioharjoituksia
 • ulkoilua

Kysy – me vastaamme!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fyspiste
Saksalanraitti 4
50170 MIKKELI

Y-tunnus: 2255324-7
Puh: 040 186 0202

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Fyspiste:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

SINÄ 60+

KIPUA HOITAVAA JA SEN EHKÄISYÄ

 

VARAA AIKASI 

0401860202

 

EHKÄISE ENNALTA

JA SÄÄSTÄ 


040 186 02 02


kerro soittaessasi mistä löysitSuosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

SIJOITA NYT KIVUN

EHKÄISYYN !

OLE VAIVATON TULEVAISUUDESSA

JA SÄÄSTÄ RAHAA

0401860202

VARAA AIKASI NYT